Fietsroutes

Veiligheid
Veilig
Minder veilig
Onveilig

FietsinfrastructuurFietssnelweg
Fietsstraat
Fietspad zonder afscheiding van de rijbaan
Fietspad met afscheiding van de rijbaan
Fietssuggestiestrook / Geen fietspad
Fietspad in aanleg of ter studie

Kruispunten

Aandachtspunt

Knelpunt

Attractiepolen

Academie
Bib
Gemeentehuis
Jeugdhuis
Ontmoetingscentrum
Opvang

Politiekantoor
School
Speelplein
Sportinfrastructuur
Station
Ziekenhuis

Extra lagen

    Fietsroutes
    Kruispunten
    Attractiepolen
    Fietsknooppunten
    Trage wegen
    Zone 30
    Bedrijventerreinen
    Spoorwegen
    Luchtfoto