De Fietstrack en jouw data

Voor de correcte werking van de Fietstrack is het noodzakelijk dat we gegevens over onze gebruikers bijhouden. Op deze pagina leggen we uit wat we precies bijhouden en waarom we dat doen, wie die gegevens kan bekijken en wat we er mee doen. Heb je toch nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren (fietstrack@ugent.be).


Persoonlijke gegevens

Om aan te melden bij Fietstrack gebruiken we een loginsysteem je je e-mailadres opgeeft en een wachtwoord kiest. Deze manier van inloggen geeft je de mogelijkheid om op eender welk moment verder te werken op het platform. Bij verwerking en onderzoek worden gegevens gepseudonimiseerd. We houden ook bij in welke tijdzone je je bevindt. Dit is nodig om eventuele deadlines correct weer te geven.

Fietstrack-specifieke gegevens

Door de Fietstrack te gebruiken genereer je extra gegevens die we bijhouden voor de correcte werking van het platform. Zo moeten we bijvoorbeeld bijhouden tot welk project je behoort om een projectrapport op te stellen. Voor elke gedigitaliseerde verplaatsing houden we ook het resultaat en het tijdstip van afwerken bij.

Verwerking van gegevens

Het team achter de Fietstrack heeft de ambitie om de Fietstrack uit te bouwen tot een platform dat steden en gemeenten ondersteunt bij hun mobiliteitsonderzoek. We willen projectleiders graag inzicht geven in de fietsveiligheid van hun gemeente of stad.

Om deze functionaliteiten te ontwikkelen en aan te bieden is het nodig om de beschikbare gegevens (automatisch) te analyseren. Hierbij zullen we steeds de gegevens pseudonimiseren en in veel gevallen aggregeren. Dit wil zeggen dat je persoonlijke gegevens ontkoppeld worden van de ingediende oplossingen en niet mee verwerkt worden. Hierdoor wordt het risico op de ongewilde identificatie van personen binnen de Fietstrack geminimaliseerd.

De inzichten die verkregen worden uit de inputdata van alle gebruikers kunnen gepubliceerd worden als wetenschappelijk onderzoek. Er zullen binnen deze context nooit gegevens openbaar gemaakt worden die het toelaten om individuele personen te identificeren.

Technische ondersteuning

Om de Fietstrack draaiende te houden is het noodzakelijk om de status van onze servers in het oog te houden. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de belasting van individuele machines, maar gebruiken we ook sterk geaggregeerde data om de lengte van de wachtrij en het aantal actieve gebruikers in de gaten te houden.

Op de individuele servers worden ook extra logbestanden bijgehouden die een technisch overzicht geven van elke activiteit op de server. Deze logbestanden worden maximaal 7 dagen bijgehouden en zijn enkel toegankelijk voor de beheerders van het platform. Ook op de Fietstrack zelf hebben de platformbeheerders de mogelijkheid om individuele gegevens op te vragen. Net als de logbestanden worden deze gegevens enkel geraadpleegd in geval van problemen of om technische aanpassingen uit te voeren.